Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Vietnes apmeklētāju ievērībai! Vietnē ievietotā vizuālā informācija tiek publiskota ar nolūku informēt sabiedrību par notikušo pasākumu norisi. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Daugmales pamatskolas skolotāji papildinās zināšanas Eiropā.

Daugmales pamatskola

Arrow
Arrow
Slider

Vārda dienu šodien svin: Jūlija, Džuljeta

Tālrunis: +371 67957894

Saskaņā ar 2016. gada jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-KA101-022456 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugmales pamatskola īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”. Projekts "Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide” ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās:

- Ieviest inovatīvas metodes priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā;

- Attīstīt svešvalodas mācību metožu dažādību īstenojot pamatizglītības mācību programmu;

 

- Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrast jaunus partnerus ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piešķirot tam Eiropas dimensiju, kā arī pilnveidot skolas vadības personāla zināšanas un pieredzi par skolas darba kvalitātes vadību, skolas darba organizēšanu;

Lai sasniegtu projekta mērķus Daugmales pamatskolas pedagogi kopumā veiks 4 mobilitātes un apmeklēs 2 dažādus mācību kursus dažādās Eiropas valstīs (Slovēnijā un Maltā), kur apgūs jaunas mācību metodes, veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un mūsdienīgu skolas darba organizēšanu Eiropas Savienībā, nostiprinās Eiropas kultūras daudzveidību un iegūs starptautiskas sadarbības pieredzi.

Projekta ietvaros tiks īstenota arī darba ēnošanas mobilitāte uz Debrecenas pamatskolu Ungārijā, lai apmainītos pieredzēm un rastu inovatīvas idejas eko-skolas idejas turpmākai iedzīvināšanai skolas mācību procesā.

Projekta ietvaros ir padomāts arī par to, lai jauniegūtās zināšanas varētu pielietot ne tikai tie skolotāji, kuri apmeklēs kursus, bet arī viņu kolēģi. Pēc kursu apmeklēšanas to dalībnieki organizēs seminārus, kuros dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem.

Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 6755,00 EUR un tā īstenošanas periods ir no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. oktobrim.

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png