Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks    Direktors
Kristīne Auguceviča    Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, 7.klase
Sigita Šjadiene    Latviešu valoda un literatūra 6.-9.klasei
Irina Tolstova    Krievu valoda 5.-9.klasei
Alise Cimbaļuka    Angļu valoda 5.-9.klasei (no 30.09.2019.)
Laima Šmite    1.klase, latviešu valoda 4.klase, angļu valoda 1.- 4.klasei
Inga Ikauniece    Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klasei , mājturība 4.klase, 2. klase, rokdarbu pulciņš
Guna Bērziņa    4.klase, vizuālā māksla 1.-9.klasei, mājturība 3.klase, vizuālās mākslas pulciņš
Juris Balodis    Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase, kokapstrādes pulciņš

Žanete Ceļmalniece

 

 Matemātika 8.-9.klasei, ekopadomes vadītāja, 8.klase

Inga Neizaka    Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 5.-9.klasei, 5.klase
Ilze Aleksūne    Sociālais pedagogs, 3. un 9.klase, latviešu valoda 5.klasei
Zinaida Matisone    Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja
Dace Rozenberga    Mūzika 1.-9.klasei, koris
Zane Miķelsone    Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika, 6.klase, mazpulka "Dzirkstelīte" vadītāja
Vaira Kumermane    Sports 1.-9.klasei, sporta pulciņš
Gunta Švarca    Lietvede
Krista Bukovska    Tautiskās dejas 1.-2. un 3.-5.klasei
Līva Spigēna - Mengota   Izglītības psihologs
 Madara Elmere    Logopēds

maxresdefault

Seko Facebook