Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks    Direktors
Kristīne Auguceviča    Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, 6.klase
Ilze Jasinska    Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei
Irina Tolstova    Krievu valoda 6.-9.klasei
Inta Vegmane    Angļu valoda 1.-9.klasei 
Laima Šmite    3.klase, mājturība 2.klase, latviešu valoda 4.klase
Inga Ikauniece    Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klasei , mājturībaa 4.klase, 1. klase, rokdarbu pulciņš
Guna Bērziņa    Vizuālā māksla 1.-9.klasei, vizuālās mākslas pulciņš
Mārtiņš Geks    Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase, 9. klase, kokapstrādes pulciņš

Žanete Ceļmalniece

 

 Matemātika 5.-9.klasei, ekopadomes vadītāja, 7.klase

Inga Neizaka    Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 5.-9.klasei, 4.klase
Ilze Aleksūne    Sociālais pedagogs, 2.klase
Zinaida Matisone    Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja
Eva Šepetovska    Mūzika 1.-9.klasei, koris, 8.klase, skolēnu pašpārvaldes konsultante
Zane Miķelsone    Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika 4.-9.klasei, 5.klase / mazpulka 'Dzirkstelīte"vadītāja
Vaira Kumermane    Sports,  peldēšana 1.-9.klasei / sporta pulciņš
Gunta Švarca    Lietvede
Krista Bukovska    Tautiskās dejas 3.-5.klasei / ritmika 1.-2.klasei
     

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race