Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks    Direktors
Kristīne Auguceviča    Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā / 5.klase
Ilze Jasinska    Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei
Irina Tolstova    Krievu valoda 6.-9.klasei
Anita Muižniece    Angļu valoda 1.-9.klasei / 6.klase / skolēnu pašpārvaldes konsultante
Laima Šmite    2.klase
Sanita Ancveire - Auziņa  

 1. klase

Inga Ikauniece    Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klasei / 4. klase / rokdarbu pulciņš
Iveta Barone    Vizuālā māksla 1.-9.klasei / 3. klase / vizuālās mākslas pulciņš
Mārtiņš Geks    Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase / 8. klase / kokapstrādes pulciņš
Žanete Ceļmalniece  

 Matemātika 5.-9.klasei / 9. klase

Inga Neizaka    Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 5.-9.klasei
Ilze Aleksūne    Sociālais pedagogs / 7.klase
Zinaida Matisone    Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja
Eva Šepetovska    Mūzika 1.-9.klasei, koris
Zane Miķelsone    Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika 5.-9.klasei / mazpulka 'Dzirkstelīte"vadītāja
Vaira Kumermane    Sports,  peldēšana 1.-9.klasei / sporta pulciņš
Gunta Švarca    Lietvede
Marta Sīle    Tautiskās dejas 3.-5.klasei / ritmika 1.-2.klasei
     

maxresdefault

Seko Facebook