Daugmales pamatskola

1
1
No 2017.gada 7.maija līdz 14.maijam, Daugmales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Kristīne Auguceviča un matemātikas skolotāja Žanete Ceļmalniece, īstenojot skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”,devās uz Ungārijas pilsētas Debrecenasskolu, kurā notika mācību stundu – mūzikas, matemātikas, sporta, drāmas, dabaszinību, vācu un angļu valodas vērošana. Tālāk stāsta mūsu kolēģe Kristīne: "Pirmajā dienā skolā mūs laipni sagaidīja skolas direktore ar diviem darbiniekiem.

Direktore parādīja un sastāstīja prezentāciju par savu skolu. Katru nedēļas dienu mēs vērojām mācību stundas.  Tikām uzaicinātas novērot skolas izveidoto konkursa “Ātrlasīšanas un izteiksmīguma” norisi. Konkursa būtība – klasēs katram skolēnam tiek iedots teksts (viena atkāpe), tad klasē uz ātrumu un izteiksmīgumu katrs nolasa. Labākie trīs no klases tiek izvirzīti skolas konkursam. Skolas konkursā katrs nolasa savu iemācīto tekstu, tad komisija (3 cilvēku sastāvā) iedod svešu tekstu lasīšanai.

Dienas vidū skolēni skolas iekšpagalmā tika apsveikti.

Dabaszinību stundā tika pieaicināts kinologs ar suni, kuri ļoti veiksmīgi rika iekļauti mācību stundas procesā.

3

Šī skola, tā pat kā mūsu skola, ir eko skola. Skolā arī tiek rīkoti dažādi ar ekoloģiju saistīti pasākumi. Piemēram, pirms mēs ieradāmies, iepriekšējā nedēļā, viņiem bija Ūdens diena. Pie sienām saliktie darbi par to liecināja.

576

 

Apmeklējot matemātikas stundu 3.klasē, nonācu piesecinājuma, ka ne vienmēr stundā jāizmanto interaktīvā tāfele, lai būtu interesanti. Skolotāja atraktīvā veidā skolēniem mācīja par ģeometrisko figūru īpašībām.

9

Interesanta un aizraujoša likās mācību stunda 5.klasē, kuras nosaukums ir Drāma. Šī stunda ir tikai 5.klasē, un tā notiek 1x nedēļā. Būtībā tā ir klases saliedēšanas un skolēna “atvēršanas” stunda.

10

Vācu valoda šajā skolā tiek mācīta jau no 1.klases, tāpēc vērojām arī šo stundu. Skolotāja saprotami, skaidri runā, atkārto vairākas reizes jaunos vārdiņus, bet radās jautājums par pierakstiem, kā tie tiek veidoti, jo stundas laikā tie netika veikti.

11

Vērojot sporta stundu, neviļus iedomājos, cik laba, liela mums skolā ir sporta zāle! Neskatoties uz to, ka sporta zāle šajā skolā ir samēra maza, viņiem skolas pagalmā ir liels sporta laukums, un atsevišķi vēl ir tenisa laukums. Ir arī diezgan liels iekšpagalms, kurā skolēni starpbrīžos labprāt uzturas. Sporta stundas šajā skolā katrā klasē ir 5 x nedēļā.

12

Skolā darbojas arī Eko pasākumi. Mūsu vizītes laikā notika jauka eko lekcija skolēniem, kurā arī mēs piedalījāmies.

13

Mūzikas stunda – tas ir kaut kas ļoti aizraujošs! Skolotājs ir cilvēks – orķestris, kurš prot spēlēt daudzus mūzikas instrumentus, un ārpus skolas darbojas folkloras kopā. Mūzika tā ir viņa sirds lieta, ko stundas laikā var ļoti sajust. Skolēni skaisti dzied, dejo tautiskās dejas mācību stundu laikā. Obligāta lieta katras stundas sākumā ir izvingrināšanās, dziedāšana ar un bez kustībām, deja. Patīkami, ka arī mēs tikām iesaistīti šajā stundā ( dejojām tautisko deju un dziedājām).

14Matemātikas stunda pie lielajiem bija dinamiska. Šeit skolēni tika dalīti divās daļās, lai vieglāk apgūt priekšmetu.

15

Viena ļoti aktīva klases audzinātāja mums ar savu klasi nodemonstrēja, cik atraktīvi viņi ir. Visi klases skolēni spēlē blokflautas – un patiešām nospēlēja mums melodiju.

16

Skolā māca arī angļu valodu. Skolotāja, pielietojot dažādas mācīšanas metodes, lieliski ar to tiek galā."

Secinājumi.

Debrecenas skolas skolotāji strādā aktīvi, pielietojot dažādas metodes. Interesanta škita drāmas stunda un pozitīvi vērtējams ir tas, ka sporta stunda notiek piecas reizes nedēļā. Klašu dalīšana divās daļās ir atbalstāma, jo var labāk iemācīt priekšmetu.

Domāju, ka pie mums arī vajadzētu trešo svešvalodu sākt mācīt krietni ātrāk par 6.klasi.

Kolēģe Žanete Ceļmalniece jau savās stundās ir izmēģinājusi daudzas vērošanas laikā redzētās metodes. Atsauksmes ir pozitīvas.

19

/Sagatavoja K.Auguceviča/

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race