Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Vietnes apmeklētāju ievērībai! Vietnē ievietotā vizuālā informācija tiek publiskota ar nolūku informēt sabiedrību par notikušo pasākumu norisi. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Projekti

Daugmales pamatskola

ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, šogad no 3. līdz 7.aprīlim Daugmales pamatskolas angļu valodas skolotāja Anita Muižniece apguva valodu mācīšanas metodoloģijas kursu "Language, Fun and Games - Language learning methodology for Primary level" Maltā, kur apguva dažādas kooperatīvās mācīšanās stratēģijas un to pielietošanu praksē, kā arī guva daudz jaunu ideju dažādu aktivitāšu īstenošanai angļu valodas stundās.

/Sagatavoja A.Muižniece/

Saskaņā ar 2016. gada jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-KA101-022456 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugmales pamatskola īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”. Projekts "Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide” ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās:

- Ieviest inovatīvas metodes priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā;

- Attīstīt svešvalodas mācību metožu dažādību īstenojot pamatizglītības mācību programmu;

Lasīt tālāk ...

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png