Daugmales pamatskola

1
1
No 2017.gada 7.maija līdz 14.maijam, Daugmales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Kristīne Auguceviča un matemātikas skolotāja Žanete Ceļmalniece, īstenojot skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”,devās uz Ungārijas pilsētas Debrecenasskolu, kurā notika mācību stundu – mūzikas, matemātikas, sporta, drāmas, dabaszinību, vācu un angļu valodas vērošana. Tālāk stāsta mūsu kolēģe Kristīne: "Pirmajā dienā skolā mūs laipni sagaidīja skolas direktore ar diviem darbiniekiem.

Lasīt tālāk ...

ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, šogad no 3. līdz 7.aprīlim Daugmales pamatskolas angļu valodas skolotāja Anita Muižniece apguva valodu mācīšanas metodoloģijas kursu "Language, Fun and Games - Language learning methodology for Primary level" Maltā, kur apguva dažādas kooperatīvās mācīšanās stratēģijas un to pielietošanu praksē, kā arī guva daudz jaunu ideju dažādu aktivitāšu īstenošanai angļu valodas stundās.

/Sagatavoja A.Muižniece/

Saskaņā ar 2016. gada jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-KA101-022456 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugmales pamatskola īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”. Projekts "Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide” ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās:

- Ieviest inovatīvas metodes priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā;

- Attīstīt svešvalodas mācību metožu dažādību īstenojot pamatizglītības mācību programmu;

Lasīt tālāk ...

maxresdefault

Seko Facebook


P-d.png

789px Work life balance rat race