Daugmales pamatskola

Andris Ceļmalnieks    Direktors
Kristīne Auguceviča    Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, 8.klase
Sigita Šjadiene    Latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei
Irina Tolstova    Krievu valoda 4.-9.klasei
Elīna Jokste    Angļu valoda 1.-9.klasei, 4.klase
Laima Šmite    2.klase
Inga Ikauniece    Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.klasei, 3. klase, rokdarbu pulciņš
Guna Bērziņa    5.klase, vizuālā māksla 1.-9.klasei, vizuālās mākslas pulciņš
Juris Balodis    Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.klase, kokapstrādes pulciņš

Žanete Ceļmalniece

 

 Matemātika 5.-9.klasei, ekopadomes vadītāja, 9.klase

Inga Neizaka    Ģeogrāfija, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 5.-9.klasei, 6.klase
Ilze Aleksūne    Sociālais pedagogs, 1.klase
Zinaida Matisone    Bibliotekāre, mazpulka  "Dzirkstelīte" vadītāja
Dace Rozenberga    Mūzika 1.-9.klasei, koris
Zane Miķelsone    Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika, 7.klase, mazpulka "Dzirkstelīte" vadītāja
Vaira Kumermane    Sports 1.-9.klasei, sporta pulciņš
Gunta Švarca    Lietvede
Krista Bukovska    Tautiskās dejas 1.-2. un 3.-5.klasei
Līva Spigēna - Mengota   Izglītības psihologs
 Anita Prince
   Logopēds

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal