Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

1935.gadā 20.janvārī pie Daugmales 6.klasīgās pamatskolas tika nodibināts 555.Nāvessalas mazpulks, kura vadītāja bija skolotāja Aina Brakše. Mazpulkā darbojās 15 mazpulcēni. 

1935.gada 28.aprīlī Daugmalē tika rīkotas Meža dienas, kurā piedalījās arī mazpulcēni. Pie Daugmales 6.klasīgās pamatskolas un  pie jaunceļamās Latvijas Sarkanā Krusta ēkas tika iestādīti 56 bērzi. 

a
a

555.Nāvessalas mazpulka biedru grupa pēc parādes Rīgā 1936. gadā.

No kreisās: Aleksandrs Mellens, Otīlija Multiņš, Osvalds Liepa, Velta Roze, Ausma Pētersone, Austra Šteins, Skolotāja Aina Brakše, Austra Ābele, Alberts Ville.

No 1936. gada 19.novembra  mazpulku vadīja  skolas pārzinis Kārlis Kļaviņš.

1937,gada 14.februārī notika 555. Nāves salas mazpulka karoga iesvētīšana. Karogs nav saglabājies. 555. Nāves salas mazpulks darbojās līdz Otrajam Pasaules karam.

1992.gada 21.februārī pēc mazpulku vecbiedru Maigas Milvickas un Roberta Petkēviča ierosmes Daugmalē tika atjaunots mazpulks, ar nosaukumu „Dzirkstelīte”. Tajā iestājās 40 dalībnieki, mazpulka vadītāja Zinaida Matisone.

s
s

Daugmales mazpulka „Dzirkstelīte” emblēma

1998.gada vasarā mazpulka nometnē „ Daugmalē pirms tūkstots gadiem” tika izgatavots Daugmales mazpulka „Dzirkstelīte”vimpelis.

as
as

Mazpulcēni izstrādā individuālos un grupu projektus. Katru gadu piedalās visos Latvijas mazpulku projektu forumos. 2001.un 2011.gadā organizēja tādu Vidzemes novada projektu forumu Daugmalē. Piedalās visās mazpulku nometnēs „Visu daru es ar prieku” un 1999.gadā tādu  mazpulku nometni organizēja Daugmalē, kurā piedalījās 500 mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas.Mazpulcēni katru gadu piedalās Latvijas mazpulku sporta spēlēs un 5 reizes  Daugmales mazpulks ir organizējis tādas sporta spēles visiem Latvijas mazpulcēniem.

add
add

Nominēti Sējēja balvai 2005.

hg
hg

Sējejs 2005.

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal