Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Muzejā  var atrast laika un vēstures liecības gan par Daugmales pamatskolu, Nāves salu, mazpulku, kolhozu Daugmalē un citiem ar Daugmali saistītiem interesantiem faktiem.

 

Daugmales senā vēsture.

 

Nāves sala

 

Daugmales skolas vēsture

Kolhozs “Sarkanais strēlnieks”

Sagaidot Latvijas 95.gadadienu, Skolu muzeju biedrība Latvijas izglītības iestāžu skolu muzejus aicināja piedalīties muzeju skatē „Skolas muzeja akcenti vēsturei”. Skates mērķis – rosināt izglītības iestāžu muzeju padomes izzināt sava muzeja vēsturi un aktualizēt skolas muzeja krājuma izmantošanu. Daugmales pamatskolas skolēnu komanda- pieci 6.klases skolēni  Ritvars Pelsis, Kristiāna Viša, Betija Alaine  un skolotāja, skolas muzeja vadītāja Zinaida Matisone - 22.oktobrī devās uz Rīgu, lai prezentētu darbu, ko skolas muzejs sistemātiski ir veicis jau 15 gadus.

Skolas komandai bija sagatavota reportāža par muzeja darbu, krājuma anotācija, skice ekspozīcijai „No Nāves salas uz brīvību”, apkopota informācija CD par organizētajām aktivitātēm muzejā.

Lasīt tālāk...


     Daugmale skolas mūžs aizsākās jau 1926. gadā, kad Daugmales iedzīvotāji pašu rokām uzcēla skolas ēku.

Šeit ieguldīts ne tikai pašu daugmaliešu darbs, bet arī pašu ziedotie līdzekļi un celtniecības materiāli.

Tas viss savu bērnu un mazbērnu labā!

Varas maiņas Latvijā nav gājušas secen arī Daugmales skolai, kas laika gaitā ieguvusi arvien jaunus nosaukumus:

  • Sešklasīgā pamatskola,
  • Septiņgadīgā skola,
  • Astoņgadīgā skola,
  • Deviņgadīgā skola,
  • Daugmales pamatskola.

Lasīt tālāk...

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal