Daugmales pamatskola

Skolēnu brīvlaikā no 18.oktobra līdz 22.oktobrim Daugmales pamatskolas skolotājas Žanete Ceļmalniece un Kristīne Auguceviča Erasmus+ finansētā projekta ietvaros piedalījās skolu izglītības darbinieku mobilitātē Grieķijā  Ftiotidas reģionā.

Skolotājas viesojās Lamijas 4. un 9. pamatskolā, kā arī Gorgopotamos 1. pamatskolā. Šajās skolās skolotājas vēroja mācību stundas un piedalīties ārpusskolas aktivitātēs.

Īpašu interesi raisīja teātra mākslas mācību priekšmeta nodarbības grieķu skolās, jo Latvijas skolu programmā teātra māksla ir jaunums. Grieķijā teātra māksla tiek apgūta četrus gadus sākumskolas posmā,  laikā, kad skolēni ir daudz drošāki un gatavi pieņemt visu jauno. Vērotajās nodarbībās skolēni bija radoši, sirsnīgi un draudzīgi, demonstrēja ļoti labas angļu valodas zināšanas. Grieķu skolotāji mācību stundas vadīja atraktīvi un saistoši.

Cita starpā skolotājas interesējās arī par grieķu partneru dalību citos projektos, kuru pieredzi varētu pārņemt. Tā Lamijas pamatskola piedalās projektā ”Technology unlocks the doors of Education”, kura ietvaros skola ir saņēmusi planšetes, kuras skolēni aktīvi izmanto projekta un citās mācību aktivitātēs.

21.10.21., mūsu skolotājas tikās ar  Ftiotidas pamatizglītības direktori Panagiota Houliāra. Tika pārrunāti izglītības jautājumi, abu izglītības sistēmu līdzības un atšķirības un kā pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko Erasmus+ piedāvā skolēniem un skolotājiem.

Brīvajā laikā skolotājām bija iespēja apmeklēt pilsētas aizbildņa svinības, kā arī  iepazīties ar Lamijas apkārtni un vēsturi.

Ir gūti jauni iespaidi, zināšanas un kontakti, ir radušās idejas jauniem projektiem. Bildes šeit!

Paldies Erasmus+ programmai! Paldies Katerinai Kark par sagatavoto programmu!

 

Turcijas skolu pieredze

Erasmus+ projekts “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077311

No 21. līdz 25.martam Daugmales skolotājas Astra Orlovska un Guna Bērziņa realizēja “Erasmus+” projektu “JOB SHADOWING”
Turcijā. Projekta aktivitātes notika Turcijas pilsētas Adanas Sehit Yilmaz Bozkurt Secondary School. Šajā skolā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Adanas skolu mācību procesa norisi un struktūru un Turcijas izglītības sistēmas darbību.
Projekta laikā skolotājas piedalījās arī Adanas skolas skolotāju stundās - angļu valodā, matemātikā, mūzikā, mākslā - pētot metodes, kuras šobrīd ir aktuālas Turcijas izglītības sistēmā. 
Ļoti nozīmīgas bija tikšanās ar skolas administrāciju un pedagogiem, jo tajās dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un diskutēja par pieredzi dažādu problēmsituāciju risināšanā.
Pēc atgriešanās skolotājas dalījās pedagoģiskās padomes sēdē. Bildes šeit!

 

Itālijas skolu pieredze

Erasmus+ projekts “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077311

Erasmus+ projekta “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” ietvaros Daugmales pamatskolas direktors un peldēšanas trenera palīgs devās skolotāju darba vērošanas braucienā uz Itāliju.

Pieredzes pasākumi notika no 19.- 23.septembrim Sicīlijas pilsētā Bagheria. Apmeklējuma laikā bija plānots vērot mācību stundas un skolotāju izmantotās metodes, pārrunāt pedagogu darba kopīgo un atšķirīgo Latvijā un Itālijā, veikt pārrunas par turpmāko sadarbību Erasmus ietvaros, lai kopīgi gatavotu pieteikumu nākamajam projektu periodam, kurā varētu organizēt Daugmales un Bagheria skolēnu apmaiņas braucienus un nodrošināt viņiem jaunu pieredzi.

Visu plānoto izdevās realizēt, neraugoties uz dažām neplānotām situācijām.

Pirmdienā notika tikšanās ar skolas administrāciju un pedagogiem, pie kuriem bija plānota mācību stundu vērošana. Šeit pirmais pārsteigums- skolai nomainījusies direktore, kura darbu uzsākusi tikai 1.septembrī, nav īsti lietas kursā par projekta aktivitātēm, tomēr visā darbu gūzmā atrada laiku mūsu uzņemšanai un sarunām.

Nākamās dienas apmeklējām trīs dažādas skolas ēkas (pilsētā skolai ir vairākas filiāles) un vērojām skolotāju darbu dažādās mācību stundās ar dažāda vecuma bērniem. Vērošanas laikā varējām novērtēt, darbu ikdienas režīmā un darbu ekstrēmos apstākļos. Naktī uz ceturtdienu bija ļoti spēcīgas lietusgāzes un rezultātā mūsu apmeklējamās skolas otrā stāva klašu telpas bija applūdušas- mācību darbs tika pārvietots uz gaiteņiem un kāpņu telpām. Situācija neikdienišķa un tam visam klāt- mēs kā vērotāji. No pedagogu viedokļa- sarežģīti, bet skolotāji, neraugoties uz neierastajiem apstākļiem, tika galā ar mācību stundā iecerēto.

Daži vērojumi pārdomām:

1.Itālijā mācību sistēma visā valstī ir vienota, atšķirībā no Vācijas, kur katrā pavalstī situācija var atšķirties.

2.Mācību gads skolotājiem sākas 1.septembrī, bet skolēniem pirmā mācību diena ir septembra trešā pirmdiena.

3.Pirmā mācību nedēļa veltīta adaptācijai un projektu darbiem par vasaras brīvlaikā piedzīvoto. Notiek dalīšanā ar pieredzēto.

4.Teātra mākslas elementi (drāma) tika vēroti visās mācību stundās, kuras apmeklējām.

5.Katrā vērotajā klasē ir iekļauti bērni ar speciālām vajadzībām un katrā no tām ir  skolotāja palīgs, kurš uzrauga  šos bērnus un tiem palīdz.

6.Pusdienas ir katram bērnam līdzi no mājām, ēd turpat klasē. Ēdnīcas vai kafejnīcas skolā nav.

7.Skolas teritorija ir iežogota, vārti ar kodu atslēgu, pie durvīm (katrām) ir dežuranti, katrā stāva gaitenī arī dežuranti, kas nav skolotāji. Skolā relatīvi daudz vīriešu (noteikti daudz vairāk kā Latvijas skolās).

8.Skolotāji atvērti sadarbībai, gatavi palīdzēt.

Itālijas skolu apmeklējums ļauj plašāk paraudzīties uz mūsu skolu vietu pasaulē. Ļauj precīzāk saprast mūsu stiprās puses un attīstības vajadzības, kā arī gūt pārliecību, ka pedagogu darbs, neatkarīgi no valsts, saskaras ar vieniem un tiem pašiem izglītošanas izaicinājumiem, atšķirīgais ir tikai risinājumi un tam atvēlētais finansējuma apjoms. Skaidrs ir viens- mums ir lietas, par kurām Itālijā var tikai sapņot, bet ir arī jomas, kurās vēl augt un augt! Bildes šeit!

Direktors Andris Ceļmalnieks

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal