Daugmales pamatskola

WhatsApp Image 2023 10 02 at 17.03.31ES.jpg

Finansē Eiropas savienība 

Daugmales pamatskola kopš 2011.gada ir iesaistījusies Vides izglītības fonda īstenotajā ekoskolu programmā. Lai nodrošinātu dalību tajā un uzturētu vides izglītības standartus, skola katru gadu īsteno dažādas aktivitātes. Skolas līdzdalība ekoskolu programmā norisinās caur vides pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem, tajā skaitā viena no svarīgiem soļiem īstenošanu – ekoskolas programmas pamatprinicpu sasaisti ar mācību saturu, tāpēc 4 skolotāji devās uz kursiem Kleopatra Sofia Andrioti (E10186301) , nodoršinās sekojošus kursus - “Going Green: Eco-Schools & Environmental Education for Sustainable Development”, kas norisināsies Grieķijā Korfu salā. WhatsApp Image 2023 10 02 at 17.03.31 1

Lasīt tālāk...

WhatsApp Image 2023 06 26 at 09.39.10ES.jpg

Finansē Eiropas savienība

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” ir izstrādāts ar mērķi apgūt, jaunas inovatīvas mācīšanas metodes (spēļošanu), atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, ieviest jaunapgūtās prasmes pamatskolas mācību programmā tādējādi nodrošināt vides izglītības principu uzturēšanu, kas šobrīd ir viens no skolas izaicinājumiem un vajadzībām. Izpratnei par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir arvien pieaugoša nozīme mūsdienu sabiedrībā par ko liecina ledāju kušana, vētru sistēmu pastiprināšanās, jūras līmeņa paaugstināšanās un apdraudētas sugas. Profesionāli skolotāji ir tie, kas vistiešākajā veidā var palīdzēt skolēniem radīt izpratni par to, kā tikt galā ar globālām problēmām un novērst klimata pārmaiņu radītās sekas parādot to kopsakarības ar ikdienas dzīvē veiktajām izvēlēm. Spēļošana kā metode ir efektīvs rīks, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos.
Erasmus+ mācību programmas Splitā bija sapulcējušas skolotājus no aptuveni 15 Eiropas valstīm, tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus kontaktus un apmainīties pieredzē. Mācību programmā “Game based learning” tika apgūtas jaunas aplikācijas, kuras var pielāgot un izmantot jebkurā mācību priekšmetā, mācību procesu padarot daudzveidīgāku, mūsdienīgāku un interesantāku.

Lasīt tālāk...

ES

 

 

 

 

 

Finansē Eiropas savienība    

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” ir izstrādāts ar mērķi apgūt, jaunas inovatīvas mācīšanas metodes (spēļošanu), atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, ieviest jaunapgūtās prasmes pamatskolas mācību programmā tādējādi nodrošināt vides izglītības principu uzturēšanu, kas šobrīd ir viens no skolas izaicinājumiem un vajadzībām. Izpratnei par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir arvien pieaugoša nozīme mūsdienu sabiedrībā par ko liecina ledāju kušana, vētru sistēmu pastiprināšanās, jūras līmeņa paaugstināšanās un apdraudētas sugas. Profesionāli skolotāji ir tie, kas vistiešākajā veidā var palīdzēt skolēniem radīt izpratni par to, kā tikt galā ar globālām problēmām un novērst klimata pārmaiņu radītās sekas parādot to kopsakarības ar ikdienas dzīvē veiktajām izvēlēm. Spēļošana kā metode ir efektīvs rīks, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos. Projekta mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas un skolēnu kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās: - atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem; - ieviest spēļošanas metodes pamatskolas izglītības programmas priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās, kritiskās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā; - izveidot stundu plānus, lai palīdzētu palielināt izpratni savā klasē, skolā un/vai sabiedrībā par vides krīzi; - apgūt prasmes, lai iedvesmotu savus skolēnus veikt nelielas dzīvesveida izmaiņas ar lielu ietekmi; - Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrast jaunus partnerus ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piesķirot tam Eiropas dimensiju; - apgūt “Zaļos” 6 R (Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot) kā instrumentu vides izglītībā; - Izmantot spēles un spēļošanas metodes, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos. Lai sasniegtu projekta mērķus Daugmales pamatskolas pedagogi kopumā veiks 8 mobilitātes un apmeklēs 2 dažādus mācību kursus - Grieķijā “Going Green: Ekoskolas un vides izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un Horvātijā “Uz spēlēm balstīta mācīšanās”, kur apgūs jaunas mācību metodes, attīstīs prasmes izmantot radošo domāšanu veicinošas metodes, veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un to sasaisti ar vides izglītības pamatprincipiem.

WhatsApp Image 2023 06 26 at 09.39.10

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” Horvātija

Projekts "Spēļošana vides izglītībā” ir izstrādāts ar mērķi apgūt, jaunas inovatīvas mācīšanas metodes (spēļošanu), atsvaidzināt zināšanas par izglītības praksēm visā Eiropā un to sasaisti ar Eiropas vides mērķiem, ieviest jaunapgūtās prasmes pamatskolas mācību programmā tādējādi nodrošināt vides izglītības principu uzturēšanu, kas šobrīd ir viens no skolas izaicinājumiem un vajadzībām. Izpratnei par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ir arvien pieaugoša nozīme mūsdienu sabiedrībā par ko liecina ledāju kušana, vētru sistēmu pastiprināšanās, jūras līmeņa paaugstināšanās un apdraudētas sugas. Profesionāli skolotāji ir tie, kas vistiešākajā veidā var palīdzēt skolēniem radīt izpratni par to, kā tikt galā ar globālām problēmām un novērst klimata pārmaiņu radītās sekas parādot to kopsakarības ar ikdienas dzīvē veiktajām izvēlēm. Spēļošana kā metode ir efektīvs rīks, lai veicinātu skolēnu interesi un veicinātu līdzdalību, paaugstinātu skolēnu motivāciju un iesaistīšanos.
Erasmus+ mācību programmas Splitā bija sapulcējušas skolotājus no aptuveni 15 Eiropas valstīm, tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus kontaktus un apmainīties pieredzē. Mācību programmā “Game based learning” tika apgūtas jaunas aplikācijas, kuras var pielāgot un izmantot jebkurā mācību priekšmetā, mācību procesu padarot daudzveidīgāku, mūsdienīgāku un interesantāku.

Lasīt tālāk...

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal