Daugmales pamatskola

 Projekts " Otrā dzīve"

Daugmales pamatskola 2019.gada oktobrī saņēma ziņu, ka Erasmus+ programmā ir apstiprināts skolas sagatavotais starptautiskās sadarbības projekts “Second Life” (Otrā dzīve), kurš veltīts vides izglītībai, apvieno piecas valstis: Latviju, Poliju, Kipru, Grieķiju un Portugāli un ir ciešā kontekstā ar Ekoskolu programmu.

Projekta darbības laikā 01.10.2019.-30.09.2021. mūsu skolēniem būs iespēja gūt jaunas atziņas par vides izglītības un eko tēmām, sadarbojoties gan klātienē, gan attālināti ar vienaudžiem iepriekš minētajās valstīs.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt vides izglītību un skolēnu domāšanu par ilgtspējīgu attīstību, veidot izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu apstrāde/pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un videi draudzīgu enerģijas patēriņu.

 Projekta dalībnieki dalīsies pieredzē par vides izglītību un tās integrēšanu mācību procesā skolu mācību programmās.

Projektā uzsvērts, ka vides izglītība attiecas uz dažādu būtisku prasmju attīstīšanu, tādām kā: uzņēmējdarbība, radošā/kritiskā domāšana, komunikācija, patstāvīga lēmumu pieņemšana, telpiskā domāšana – virziena un attāluma noteikšana, plānošana, koncentrēšanās, atmiņa, valodu prasme, u.c.

Projekta ietvaros no 19. novembra līdz 21. novembrim Daugamales pamatskolā notika aktivitāšu plānošanas vizīte. Pie mums bija ieradušies skolotāji no SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa, Polijā, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Portugālē, 1 dhmotiko sxoleio gorgopotamou, Grieķijā un DIMOTIKO SCHOLEIO TSADAS - KOILIS "EVAGORA PALLIKARIDI" (PERIFEREIAKO), Kiprā.

Šajās dienās tika saplānotas skolēnu mobilitātes, izveidots laika grafiks un nosprausti katras skolas uzdevumi projekta ietvaros.

Partneri iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, apskatīja mūsu skolu un bērnudārzu.

Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Liene Millere iepazīstināja skolotājus ar šo platformu un palīdzēja piereģistrēt jauno projektu.

Pirmais projekta uzdevums, projekta logo izstrāde un izvēle, tika pabeigts vizītes laikā. Vairākuma atbalstu saņēma logo, kuru bija izveidojuši skolēni no Grieķijas. Mūsu skolas izveidotais logo tika atdzīts par otro labāko.

Pirmā skolēnu apmaiņas vizīte paredzēta 2020.gada pirmajā pusē Polijā. Tēma, ekoloģiskās pēdas nospiedums un kā to samazināt. Sākam gatavoties!

Bildes šeit!

Mēs Polijā!

Erasmus+ projekta “Second life” ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz otro projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Polijā.  Tikšanās notika 2020.gadā no 3. līdz 7. februārim  Leborkā, Polijā.

Polijas tikšanās reizē mūsu uzdevums bija ekoloģiskās pēdas izpēte- tās veidošanās, lielums un paņēmieni, kā to samazināt. Mājas uzdevums bija katra paša ekoloģiskās pēdas lieluma aprēķināšana.

SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa skolā mūs sagaidīja ar nelielu koncertu un prezentācijas dāvanām uz kurām bija projekta logo. Tikām iepazīstināti ar skolas telpām un  mācību procesa norisi  skolā. Interesanti bija vērot starpbrīžus – kas notiek skolā esošajos daudzajos atpūtas stūrīšos un aktīvās atpūtas vietās.

Pirmajā dienā poļu skolēni prezentēja savu pētījumu par oglekļa emisiju. Visi projekta dalībnieki tika “samiksēti” un sadalīti 4 starptautiskās darba grupās, kurās kopīgi radīja dažāda veida: drāmas, plakāta, komiksa, datorspēles- prezentācijas par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu, lai tās demonstrētu pēdējā dienā.

Otrajā darba dienā skolēni un skolotāji devās uz Gdaņsku, lai apmeklētu interaktīvu izstādi par atkritumiem, enerģiju un vidi.

Trešajā dienā skatījāmies filmu par globālām problēmām saistībā ar ekoloģiskās pēdas nospiedumu tūrismā, lauksaimniecībā, pārtikas un apģērbu rūpniecībā. Piedalījāmies Prāta vētrā par tēmu „Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu mūsu planētai?”. Idejas tika rakstītas visās iesaistīto valstu valodās un noformētas kā lapas, kas iekārtas kokā pie sienas skolas koridorā. Vēlāk devāmies uz Lešnicas mežsaimniecību, kur bija nodarbība par dabu un kokiem. Tur noskaidrojām kā koku stādīšana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Pēcpusdienā strādājām pie projekta „Second Life Catwalk”. Visi kopā radījām jaunus tērpus no dažādiem izmantotiem materiāliem un audumiem.

Ceturtajā dienā devāmies uz Szymbarku, kur piedalījāmies maizes cepšanas darbnīcā un apskatījām muzeju.

Piektajā- noslēguma dienā- vērojām starptautisko komandu sagatavotās prezentācijas par ekoloģiskās pēdas tematiku. Nobeigumā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos šajā projekta posmā.

Atskatoties uz paveikto, var apgalvot, ka izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo skolēni ar savu rīcību apliecināja, ka zina, kas ir ekoloģiskā pēda un kā ar savām darbībām to var samazināt. 

Vairāk bildes šeit!

Projekta koordinatore ŽaneteCeļmalniece

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal