Daugmales pamatskola

Arrow
Arrow
Slider

Vārda dienu šodien svin:

Tālrunis: +371 67957894

pump

Vasarā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs - "I.am.I” –

Es esmu es, esmu daļa no pasaules

Daugmales pamatskolā 2021. gada jūlijā un augustā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu dienu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos. Projekta ietvaros piedalījās 20 jaunieši no  6.-9. klasei.

Lasīt tālāk...

 

Daugmales pamatskola kopā ar 66 Ekoskolām Latvijā un Slovēnijā
sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional darbojās īpašā divu gadu vides
izglītības pilotprojektā. Tā mērķis bija sniegt skolēniem zināšanas par
aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā.
Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā
attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā.

Lasīt tālāk...

 

 9. septembrī mūsu skolas 7.- 9. klašu skolēni devās ekskursijā uz Turaidas muzejrezervātu, kur piedalījās orientēšanās spēlē „Tūkstošgades stāsts”. Šī spēle veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejrezervāta apmeklējums. Spēles uzdevums bija atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervāta objektus un atsevišķus priekšmetus.

Spēle bija savādāks veids kā iepazīt Latvijas vēsturi. Noslēgumā tika apbalvoti visi. Skolēniem bija arī iespēja iepazīties ar saldējuma ražošanu Siguldā. Viņi uzzināja saldējuma rašanās vēsturi un to kā saldējumu ražo šobrīd. Bildes šeit!

Paldies projektam “Latvijas skolas soma” par šo iespēju.

 

 

 

Par 1.septembra pasākumu.

      Skolēnu autobuss pl.8:05 no Ķekavas mikroautobusu galapunkta pa pagājušā gada maršrutu uz Daugmales pamatskolu.

Pl. 9:00 Zinību dienas svinīgais pasākums pie Daugmales pamatskolas.

Dalībnieku izvietojums:

  • Skolēni pa klasēm kompakti kopā, norādītajās vietās, starp klasēm 2 m distance.
  • Pirmklasnieki kopā ar vecākiem.
  • Pārējo skolēnu vecāki visapkārt, ievērojot drošas distancēšanās nosacījumus.

Norise:

Pl. 9:00 Svētku uzruna, sveicieni.

Ap pl. 9:30 pēc Zinību dienas svinīgā pasākuma skolēni bez vecākiem dodas uz klases stundu, vecāki (viens pieaugušais no ģimenes) tiek aicināti uz informatīvu sanāksmi DMC zālē.

Pēc sapulces, ap pl.10:30 skolas pagalmā vecāki var tikties ar klašu audzinātājām.

Skolēnu autobuss no skolas pl.11:00

 

Par mācību procesa organizāciju no 2.septembra (plāns un nosacījumi var mainīties atkarībā no valdības pieņemtajiem lēmumiem, gūtās pieredzes un šodien nezināmiem blakus apstākļiem).

Mācības klātienē visām klasēm.

Klašu sistēma- katra klase savā telpā, skolotāji dodas pie skolēniem, izņemot sekojošus mācību priekšmetus: sports, mūzika, mājturība un tehnoloģijas (dizains un tehnoloģijas), bioloģija, fizika, ķīmija.

Stundu sākums katrai klašu grupai (1.-3.; 4.-6.; 7.-9.) savā laikā (ar 10 minūšu nobīdi) sākot no pl.8:00.

Ierodoties skolā skolēni dodas uz savu klases telpu un tur arī uzturas līdz mācību stundu sākumam.

Stundu sākuma un beigu zvani nebūs, stundu un starpbrīžu laikus kontrolē pedagogi, skolēni un darbinieki atbilstoši savai klašu grupai.

Starpbrīžos, ja laika apstākļi atļaus- visi uzturas ārā, skolas pagalmā.

Pusdienu starpbrīži pa klašu grupām- vienlaicīgi ēdnīcā 3 klases. Uz un no ēdnīcas pārvietošanās organizēti, ievērojot kārtību.

Izmaiņu mērķis- samazināt drūzmēšanos, plūsmu krustošanos un pārklāšanos.

Galvenie akcenti- fiziskās pašsajūtas kontrole (ļoti nozīmīga loma vecākiem), roku un respiratorā higiēna, virsmu tīrīšana un dezinfekcija.

Klašu vecāku lietišķās sapulces notiks septembra mēnesi saziņā ar klases audzinātāju.

Aicinājums vecākiem.

Ikdienā atbildīgi un kritiski vērtēt bērna veselības stāvokli, ja bērnam ir paaugstināta ķermeņa temperatūra - nelaist uz skolu, noteikti vērsties pie ģimenes ārsta.

Izvērtēt, vai ir nepieciešams izmantot skolēnu autobusu nokļūšanai uz skolu.

Izvērtēt, vai bērnam ir nepieciešams uzturēties pagarinātajā grupā.

Par mūsu katra veselību atbildīgi esam visi kopā!

Direktors

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal