Daugmales pamatskola

Erasmus+ projekta “Second life” ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz otro projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Polijā.  Tikšanās notika 2020.gadā no 3. līdz 7. februārim  Leborkā, Polijā.

Polijas tikšanās reizē mūsu uzdevums bija ekoloģiskās pēdas izpēte- tās veidošanās, lielums un paņēmieni, kā to samazināt. Mājas uzdevums bija katra paša ekoloģiskās pēdas lieluma aprēķināšana.

SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa skolā mūs sagaidīja ar nelielu koncertu un prezentācijas dāvanām uz kurām bija projekta logo. Tikām iepazīstināti ar skolas telpām un  mācību procesa norisi  skolā. Interesanti bija vērot starpbrīžus – kas notiek skolā esošajos daudzajos atpūtas stūrīšos un aktīvās atpūtas vietās.

Lasīt tālāk...

 Projekts " Otrā dzīve"

Daugmales pamatskola 2019.gada oktobrī saņēma ziņu, ka Erasmus+ programmā ir apstiprināts skolas sagatavotais starptautiskās sadarbības projekts “Second Life” (Otrā dzīve), kurš veltīts vides izglītībai, apvieno piecas valstis: Latviju, Poliju, Kipru, Grieķiju un Portugāli un ir ciešā kontekstā ar Ekoskolu programmu.

Projekta darbības laikā 01.10.2019.-30.09.2021. mūsu skolēniem būs iespēja gūt jaunas atziņas par vides izglītības un eko tēmām, sadarbojoties gan klātienē, gan attālināti ar vienaudžiem iepriekš minētajās valstīs.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt vides izglītību un skolēnu domāšanu par ilgtspējīgu attīstību, veidot izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu apstrāde/pārstrāde, cilvēku ietekme uz dabu un videi draudzīgu enerģijas patēriņu.

 Projekta dalībnieki dalīsies pieredzē par vides izglītību un tās integrēšanu mācību procesā skolu mācību programmās.

Projektā uzsvērts, ka vides izglītība attiecas uz dažādu būtisku prasmju attīstīšanu, tādām kā: uzņēmējdarbība, radošā/kritiskā domāšana, komunikācija, patstāvīga lēmumu pieņemšana, telpiskā domāšana – virziena un attāluma noteikšana, plānošana, koncentrēšanās, atmiņa, valodu prasme, u.c.

Projekta ietvaros no 19. novembra līdz 21. novembrim Daugamales pamatskolā notika aktivitāšu plānošanas vizīte. Pie mums bija ieradušies skolotāji no SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa, Polijā, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Portugālē, 1 dhmotiko sxoleio gorgopotamou, Grieķijā un DIMOTIKO SCHOLEIO TSADAS - KOILIS "EVAGORA PALLIKARIDI" (PERIFEREIAKO), Kiprā.

Šajās dienās tika saplānotas skolēnu mobilitātes, izveidots laika grafiks un nosprausti katras skolas uzdevumi projekta ietvaros.

Partneri iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, apskatīja mūsu skolu un bērnudārzu.

Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Liene Millere iepazīstināja skolotājus ar šo platformu un palīdzēja piereģistrēt jauno projektu.

Pirmais projekta uzdevums, projekta logo izstrāde un izvēle, tika pabeigts vizītes laikā. Vairākuma atbalstu saņēma logo, kuru bija izveidojuši skolēni no Grieķijas. Mūsu skolas izveidotais logo tika atdzīts par otro labāko.

Pirmā skolēnu apmaiņas vizīte paredzēta 2020.gada pirmajā pusē Polijā. Tēma, ekoloģiskās pēdas nospiedums un kā to samazināt. Sākam gatavoties!

Bildes šeit!

Mēs Polijā!

Erasmus+ projekta “Second life” ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  devās uz otro projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanos Polijā.  Tikšanās notika 2020.gadā no 3. līdz 7. februārim  Leborkā, Polijā.

Polijas tikšanās reizē mūsu uzdevums bija ekoloģiskās pēdas izpēte- tās veidošanās, lielums un paņēmieni, kā to samazināt. Mājas uzdevums bija katra paša ekoloģiskās pēdas lieluma aprēķināšana.

SJSP Spoleczna jezykowa szkola podstawowa skolā mūs sagaidīja ar nelielu koncertu un prezentācijas dāvanām uz kurām bija projekta logo. Tikām iepazīstināti ar skolas telpām un  mācību procesa norisi  skolā. Interesanti bija vērot starpbrīžus – kas notiek skolā esošajos daudzajos atpūtas stūrīšos un aktīvās atpūtas vietās.

Pirmajā dienā poļu skolēni prezentēja savu pētījumu par oglekļa emisiju. Visi projekta dalībnieki tika “samiksēti” un sadalīti 4 starptautiskās darba grupās, kurās kopīgi radīja dažāda veida: drāmas, plakāta, komiksa, datorspēles- prezentācijas par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu, lai tās demonstrētu pēdējā dienā.

Otrajā darba dienā skolēni un skolotāji devās uz Gdaņsku, lai apmeklētu interaktīvu izstādi par atkritumiem, enerģiju un vidi.

Trešajā dienā skatījāmies filmu par globālām problēmām saistībā ar ekoloģiskās pēdas nospiedumu tūrismā, lauksaimniecībā, pārtikas un apģērbu rūpniecībā. Piedalījāmies Prāta vētrā par tēmu „Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu mūsu planētai?”. Idejas tika rakstītas visās iesaistīto valstu valodās un noformētas kā lapas, kas iekārtas kokā pie sienas skolas koridorā. Vēlāk devāmies uz Lešnicas mežsaimniecību, kur bija nodarbība par dabu un kokiem. Tur noskaidrojām kā koku stādīšana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Pēcpusdienā strādājām pie projekta „Second Life Catwalk”. Visi kopā radījām jaunus tērpus no dažādiem izmantotiem materiāliem un audumiem.

Ceturtajā dienā devāmies uz Szymbarku, kur piedalījāmies maizes cepšanas darbnīcā un apskatījām muzeju.

Piektajā- noslēguma dienā- vērojām starptautisko komandu sagatavotās prezentācijas par ekoloģiskās pēdas tematiku. Nobeigumā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos šajā projekta posmā.

Atskatoties uz paveikto, var apgalvot, ka izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo skolēni ar savu rīcību apliecināja, ka zina, kas ir ekoloģiskā pēda un kā ar savām darbībām to var samazināt. 

Vairāk bildes šeit!

Projekta koordinatore ŽaneteCeļmalniece

Pavasara brīvlaikā Daugmales skolēni Eduards Kasparovičs, Alīna Davidenko,  Rinalds Balodis, Sanija Zeltiņa un pedagogi  Ilze Aleksūne, Kristīne Auguceviča devās uz Turcijas lielāko  pilsētu Stambulu, lai piedalītos Erasmus+ projektā “Active Lessons and Gamification for Better Social Inclusion” Projektā piedalījās arī skolēni  no Polijas, Spānijas un Turcijas.

Projekta ietvaros, skolēni apmeklēja mācību stundas, kuras notika Biltes Koleji skolā. Šī  ir privātskola, kurā mācības notiek par maksu. Līdz ar to, šī skola atšķirās no valsts skolām. Skola ir aprīkota ar dažādām digitālām ierīcēm- datoriem, projektoriem, audioaparatūra.  Tomēr mūsu bērniem lielākais prieks un izbrīns bija 3D kinozāle, kurā skolēniem notiek mācību stundas, lai ekranizētu dažādas mācību filmas. Piemēram, dabaszinībās.

Pirmajā dienā visi skolēni piedalījās dažādās ”Ledus laušanas” spēlēs, kurās bija iespēja vienam otru iepazīt tuvāk.  Skolā īpaši liela vērība tiek likta uz sporta aktivitātēm, ar kurām var nodarboties brīvajos brīžos.  Izsportojušies skolēni bija katru dienu. Mācību stundu ietvaros skolēniem sporta aktivitātes ir iekļautas mācību procesā.

Otrajā dienā  bija iespēja iepazīties un pašiem piedalīties otrreizējā papīra pārstrādē. Kas mums kā Ekoskolai bija liels ieguvums.  Iespējams ar laiku arī mūsu skolā izveidosim otrreizējo pārstrādi, lai izgatavotu papīru. 

Trešajā un ceturtajā dienā skolēni piedalījās dažādās mācību stundās. Papildinājums mūsu ierastajām mācību stundām bija origami locīšana. Šī mācību stunda šajā skolā ir obligāts mācību priekšmets. Origami stundu pasniedz pedagoģe no Japānas, kura Biltes Koleji skolā strādā trīs gadus.

Piektajā dienā mums bija kopīga vēstures stunda, kurā izzinājām Stambulas vēsturiskākās vietas.

Projekta laikā skolēni tika uzņemti turku ģimenēs.  Visiem bērniem tā bija lieliska iespēja socializēties svešā vidē pie nezināmiem cilvēkiem. Paši bērni teica, ka turki ir  ļoti viesmīlīgi un rūpīgi, nedēļas laikā esot jutušies kā mājās.  Atvadu dienā nebija tik viegli šķirties. Gan mūsu bērni, gan turku ģimenes bija pieraduši viens pie otra un šķirties bija diezgan grūti.


No 6.05.-10.05. Daugmales skolēni Klāvs Freimanis, Ivo Nullītis, Renārs Alainis, Ralfs Maļkevičs un pedagogi  Ilze Aleksūne, Ilze Jasinska devās uz Polijas pilsētu Lodza, lai piedalītos Erasmus+ projektā “Active Lessons and Gamification for Better Social Inclusion” Projektā piedalījās arī skolēni  no Polijas, Spānijas un Turcijas.

Projekta ietvaros, skolēni apmeklēja mācību stundas, kuras notika International Primary School of Innovative Education- privātā skola. Šī skola ir īpaša ar to, ka šeit mācās dažādu tautību skolēni. Privātā skola, kurā mācās nedaudz pāri simts skolēnu.  Skolā ir dāžādu tautību skolēnu, taču visi skolēni ir veiksmīgi apguvuši poļu valodu, jo mācību stundas ir poļu valodā. Skolā strādā pedagogs no Amerikas. Viņš pasniedz angļu valodu, kā arī ir viens no favorīt skolotājiem skolā. Pēc projekta arī mūsu skolēni šo pedagogu novērtēja visaugstāk.

Skolēniem visas nedēļas garumā bija jāapmekē mācību stundas- matemātika, angļu valoda, mājturības un tehnoloģijas, vēsture.mūzika. Katrā mācību stundā bija kāds īpašs uzdevums skolēnu saliedēšanai, Skolēniem darbs bija grupās, kurās bija dažādu valstu bērni. Līdz ar to bija iespēja iepazīt vienam otru, uzlabot savas angļu valodas zināšanas un mācīties nebaidīties kontaktēties ar sev nezināmiem bērniem.

Lasīt tālāk...

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal