Daugmales pamatskola

Projekts "Atjaunojamie enerģijas avoti un STEM apguve" ir Daugmales pamatskolas izstrādāts projekts kopā ar Kauno Vinco Kudirkos proģimnāziju no Lietuvas.

Projekta mērķi ir:

  • papildināt skolēnu zināšanas par atjaunojamiem enerģijas avotiem un praktiski veidot ar atjaunojamo enerģiju saistītus modeļus,
  • dalīties pieredzē par STEM izglītību partnerskolās,
  • pilnveidot mācību procesu un integrēt projekta tēmu skolēnu STEM prasmju attīstīšanā.

Projekts ilgst no 01.09.2022. – 31.08. 2024. Galvenās projekta aktivitātes ir četri semināri, kas tiks organizēti abās partnerskolās un ietvers 60 skolēnu un 8 skolotāju mobilitātēs Latvijā un Lietuvā.

Projekta tēmas ir:

  • Vēja enerģijas noslēpumi;
  • Saules enerģijas noslēpumi;
  • Hidroenerģijas noslēpumi;
  • Iekāp arhitekta kurpēs.

Projekta laikā katra skola organizēs aktivitāšu kopumu par iepriekš minētajām tēmām. Jaunieši pētīs kādi ir atjaunojamie enerģijas veidi un praktiski veidos vēja ģeneratoru, ar saules baterijām darbojošos mašīnu,  pētīs hidroelektrostacijas uzbūvi un no otrreizējām izejvielām gatavos ekoloģiska ciema maketu.

Mobilitāšu laikā skolēniem un skolotājiem būs iespēja gūt ieskatu sadarbības skolas ikdienā, izglītības procesā, atklāt partnervalsts kultūru, tradīcijas, vēsturi. Skolēni izpētīs projekta tēmas kopā ar vienaudžiem. Skolotāji gūs ieskatu citas skolas darba organizācijā un metodoloģijā, notiks pieredzes apmaiņā par STEM izglītības metodēm un to integrēšana mācību procesā.

 Nord

Erasmus+ projekts “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077311

Erasmus+ projekta “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” ietvaros Daugmales pamatskolas direktors un peldēšanas trenera palīgs devās skolotāju darba vērošanas braucienā uz Itāliju.

Lasīt tālāk...

Erasmus + KA2 skolu stratēģiskās partnerības, projekta “Second life” 2019-1-LV01-KA229-060396_1  ietvaros Daugmales pamatskolas skolēnu un skolotāju komanda  uzņēma projekta dalībvalstu pārstāvjus Latvijā 2022.gadā no 6. jūnija līdz 10. jūnijam.

Tā bija projekta noslēdzošā vizīte. Projekta tēma Latvijā- Lietu otrā dzīve.

Pirmajā dienā viesi iepazinās ar Daugmales pamatskolu, kurā viņus sveica skolas koris. Skolēni piedalījās 2 darbnīcās. Viņi veidoja mīļmantiņu no dzijas atlikumiem un izmantojot, sveču atlikumus izveidoja jaunas sveces. Skolotāji tajā laikā apskatīja skolēnu darbu izstādi, kurā arī bija redzami veidojumi no materiāliem, kas jau vienreiz izmantoti. Pēcpusdienā visi devās uz Ķekavas domi, lai satiktos ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Juri Žilko un galveno projektu vadītāju Māri Ozoliņu.

Lasīt tālāk...

Erasmus+ projekts “Daugmales pamatskola ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077311

No 21. līdz 25.martam Daugmales skolotājas Astra Orlovska un Guna Bērziņa realizēja “Erasmus+” projektu “JOB SHADOWING”
Turcijā. Projekta aktivitātes notika Turcijas pilsētas Adanas Sehit Yilmaz Bozkurt Secondary School. Šajā skolā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Adanas skolu mācību procesa norisi un struktūru un Turcijas izglītības sistēmas darbību.
Projekta laikā skolotājas piedalījās arī Adanas skolas skolotāju stundās - angļu valodā, matemātikā, mūzikā, mākslā - pētot metodes, kuras šobrīd ir aktuālas Turcijas izglītības sistēmā. 
Ļoti nozīmīgas bija tikšanās ar skolas administrāciju un pedagogiem, jo tajās dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un diskutēja par pieredzi dažādu problēmsituāciju risināšanā.
Pēc atgriešanās skolotājas dalījās pedagoģiskās padomes sēdē. Bildes šeit!

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal